Back to homepage

Panmud Hukum

Panitera Muda Hukum

Tugas Pokok

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.

2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara.

3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.

4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.

5. Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara.

6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.

7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan 

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Fungsi :

 a.    Pelaksanaan pembantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

 b.    Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

 c.    Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

 d.    Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

 e.    Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

 f.    Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,

 g.    Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.

 h.    Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;

 i.    Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.